Kısmi ve Özel Fiziksel Hasarlar ve Çözümlerimiz
 
Özellikle günümüzde üretilen hard disklerde erişim ve okuma/yazma işlemleri kompleks yazılım/donanım bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu bileşenlerdeki hasarlar ve sorunlar diskin erişilemez veya kısmen okunamaz hale gelmesine neden olabilmektedir. Firmamız yaygın olarak karşılaşılan bu tür sorunlara yönelik hem yazılım hem de donanım tabanlı çözümler üretmiştir. Erişim ve okuma sorunları olarak özetleyebileceğimiz bu olayları ve çözümlerimizi genel hatlarıyla açıklamaya çalışalım.
 
1) Maxtor marka disk sorunları (özellikle ince seriler) : Aşağıda gruplanmış şekilde verdiğimiz Maxtor marka disklerde dahili yapı ile ilgili bir soruna bağlı olarak fiziksel erişim mümkün olmamakta ve sistem diski doğru bir şekilde algılamamaktadır. Firmamızın bu durumdaki Maxtor disklerden verilerin kurtarılması konusunda özel çözümleri bulunmaktadır. Eğer bilgisayarınız açılışta aşağıda büyük harfler ile belirtilen ifadeleri gösteriyor ve disk hatası veriyorsa çözümlerimizden yararlanmak üzere bizimle bağlantıya geçmenizi öneririz.
 
     A) Maxtor DSP serisi
          
ATHENA : 2B020H1, 2B015H1, 2B010H1
ROMULUS : 4D080H4, 4D060H3, 4D040H2
NIKE : 2R015H1, 2R010H1
PROXIMA : 34098H4, 33073H3, 32049H2, 31535H2, 31024H1
RIGEL : 5T060H6, 5T040H4, 5T030H3, 5T020H2, 5T010H1
VULCAN : 4W0100H6, 4W080H6, 4W060H4, 4W040H3, 4W030H2

      B) Maxtor POKER/ARDENT serisi
         
ATHENA : 2B020H1, 2B015H1, 2B010H1
ROMULUS : 4D080H4, 4D060H3, 4D040H2
ARES C64K : 2F040L0, 2F030L0, 2F020L0
N40P : 6E040L0, 6E030L0, 6E020L0
CALYPSO : 6Y160L0, 6Y120L0, 6Y080L0, 6Y060L0
FALCON  : 4R160L0, 4R120L0, 4R080L0, 4R080J0, 4R060J0
SABRE : 6BxxxM0 / S0
 
Not - 1 : Ülkemizde yaygın olarak satılmış  olan N40P (gövde etiketi üzerinde "DiamondMax Plus 8" yazmaktadır), Ares C64K ve ATHENA (bu ibareler elektronik kart üzerinde yazmaktadır) serisi disklerde erişim sorunları genellikle elektronik kart ve okuma/yazma kafaları ile ilgili değildir. Bu nedenle lütfen disk gövdesini açmayınız ve gövde içi aksamı değiştirmeye çalışmayınız.
 
Not - 2 : CALYPSO ve SABRE serisi Maxtor disklerde (bu ibareler elektronik kart üzerinde yazmaktadır, gövde etiketi üzerinde DiamondMax Plus 9 ve 10 yazar) sıklıkla kafa bozulmalarına bağlı sorunlar yaşanmaktadır. Bu diskler ile ilgili en önemli konu sorun başladığında erişim ve okuma denemeleri yapılmaması ve gövdenin açılmamasıdır. Servisimize gelen disklerin neredeyse yarısı bu tür müdahaleler nedeniyle veri kurtarma çalışması yapılamayacak şekilde tahrip edilmiş olmaktadır.

      C) Maxtor (Quantum) serisi
          
D740X-6L ve D540X-4K serileri
 
2) Fujitsu MPF, MPG (PC) ve MHN (Notebook) serisi sorunları : Fujitsu firmasının üretmiş olduğu MPF, MPG ve MHN serisi diskler dahili bir sorun nedeniyle sistem tarafından bir anda algılamaz hale gelmektedir. Bu durumda diskin çalışır hale getirilmesi ve verilerin kurtarılması özel bir çalışma gerektirmektedir. Firmamız bahsi geçen marka/model disklerdeki soruna yönelik özel çözümler geliştirmiştir. Diskiniz Fujitsu ise ve sistem bir anda diski algılamaz hale gelmişse çözümlerimizden yararlanmak üzere bizimle bağlantıya geçmenizi öneririz.

3) Western Dijital marka disklerdeki sorunlar : Fujitsu ve Maxtor marka disklerde bahsettiğimiz türden sorunlara bağlı algılama ve erişim sorunlarına Western Dijital disklerde de rastlanmaktadır (AB, BB, EB, JB serileri). Firmamız WDC disklerden verilerin kurtarılması konusunda da özel çözümler üretmiştir. Diskiniz sistem tarafından algılanmıyorsa çözümlerimizden yararlanmak üzere bizimle bağlantıya geçmenizi öneririz.
 
4) Yeni seri Samsung disklerdeki sorunlar : Son 3-4 yıl içerisinde üretimiş olan Samsung marka disklerde veri plakalarındaki alt seviye fiziksel organizasyon yapısına ve parametrelerine bağlı sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle SP0411N (ince seri) ve SP0802N serilerinde bu sorunlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Firmamız Samsung marka disklerdeki özel fiziksel arızalara yönelik çalışmalar yapmıştır. Samsung marka diskiniz sistem tarafından algılanmıyorsa, disk model numarası geliyor ancak diske erişilemiyorsa, diskten periyodik tıkırtı sesleri geliyorsa çözümlerimizden yararlanmak üzere bizimle bağlantıya geçmenizi öneririz.
 
5) Hard disklere fiziksel erişim şifresi verilmesi : Hard disklere fiziksel erişimi kontrol edebilmek amacıyla şifre verilebilmektedir. Bu şifre verilerin işlendiği plakalarda kullanıcı sektörlerinin dışındaki özel bir alanda depolanmakta ve diskin fiziksel başlatılması aşamasında sorgulanarak disk kullanıma açılmakta yada erişime kapanmaktadır. Bu sistem dizüstü bilgisayarlarda ve resmi kurumlardaki bilgisayarlarda güvenliği sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Hard diske verilen şifrenin unutulması durumunda diske erişim mümkün olmayacaktır. Bu halde disk şifresinin açılması özel bir konudur ve firmamızın bu konuda çalışmaları bulunmaktadır. Ancak bu olaydaki amacın diski tekrar kullanılır hale getirmek değil verileri kurtarmak olduğu unutulmamalıdır.

6) Hard disklerde elektronik kart sorunları : Hard diskler temelde iki kısımdan oluşmaktadır. Elektronik kart ve gövde. Elektronik kartın arızalanması halinde kartın tamiri veya eşdeğerinin temini disk gövdesine erişimi mümkün kılacaktır. Ancak bu tür durumlarda disk gövdesinde hasar olup olmadığını tespit etmek önemlidir. Elektronik kart hasarlarında disk gövde elemanları da hasar görebilmektedir. Elektronik kart hasarı şeklinde algılanan pek çok olayda yapılan inceleme sonrasında sorunun gövde elemanlarındaki hasarlardan yada dahili alt seviye kontrol kodlarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle elektronik kart hasarlarında da firmamızın çözümlerini tercih etmeyi öncelikli seçenek olarak değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz.
 
7) Verilerin işlendiği manyetik veya optik plakalardaki yüzey hasarları : Bozuk sektör veya blok olarak değerlendirdiğimiz bu tür hasarlarda bayt tabanlı olarak kesin sonuçlar almaktayız. Ortam okuma sorunlarında okuma denemelerine devam etmemenizi, otomatik programlar kullanmamanızı ve bizimle bağlantıya geçmenizi öneririz.
 
8) Yeni seri Notebook diskler hakkında : Son yıllarda Notebook bilgisayarların ve harici disk kutularının yaygınlaşması nedeniyle 2.5" PATA ve SATA disk satışlarında belirgin bir artış var. Şu an IBM/Hitachi, Fujitsu, Toshiba, Seagate, Samsung ve WDC firmalarına ait diskler yaygın olarak kullanılmaktadır. Servisimize gelen disklerdeki fiziksel arızalara göre yaptığımız istatistiklere göre, Toshiba-Samsung-WDC disklerde genellikle kafa sorunları, Toshiba disklerde ek olarak motor sorunları, Seagate disklerde ise yüzey hasarı sorunları ile karşılaşılmaktadır. Servisimizde 2.5", 1.8" ve 1" disklere yönelik fiziksel veri kurtarma çalışmaları hassasiyetle yapılmaktadır. Diskinize hiç erişemiyorsanız, diskinizden sesler geliyorsa, ... servisimizi aramanızı öneririz.