Veri Kurtarma Çözümlerimizin Kapsamı
  
        Veri depolama ortamları ...
1)Hard diskler : MFM, RLL, IDE , SATA, Notebook disk (2.5", 1.8"); SCSI diskler (50-pin, 68-pin, 80-pin Hot-swap, SAS); RAID dizileri (her tabanda), Disk tabanlı harici veri depolama üniteleri (2.5", 3.5", 5.25"); bağımsız veri depolama sunucuları (Storage), NAS, ...
2)Standart ve yüksek kapasiteli disketler.
3)CD ve DVD ortamlar.
4)USB flash bellekler.
5)Bellek kartları, Dijital Fotoğraf makineleri ve Kameralar, ...
 
        İşletim Sistemleri ve Dosya Sistemleri ...
1a)Microsoft işletim sistemleri : DOS, Windows 9X/ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows 2008 Server.
1b)Microsoft dosya sistemleri : FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5.
2)Novell Netware işletim sistemleri ve dosya sistemleri : Tüm versiyonlar, NWFAT 16/32, NWFS.
3)Xenix ve Unix türevleri ve dosya sistemleri : Tüm versiyonlar.
4)Linux türevleri ve dosya sistemleri : Tüm versiyonlar, Ext2FS, Ext3FS, ReiserFS, LVM ve LVM2 mantıksal bölümler, software RAID yapıları, ...
5)SUN Solaris, UFS, UFS2, ...
6)Macintosh işletim sistemleri ve dosya sistemi : Tüm versiyonlar, HFS, HFS+.
7)TheOS BTOS/CTOS işletim sistemleri ve dosya sistemleri. ...
8)Yukarıdaki sınıflamalar giren yada girmeyen her türlü veri depolama ortamı ve bu ortamlar üzerindeki dosya sistemleri ve veri yapıları servisimizde çözümlenebilmekte,  özel veri kurtarma çalışmaları ve sistemler arası veri dönüşüm işlemleri yapılabilmektedir.
 
        Fiziksel hasar tipleri ...
1)Sistem tarafından hiç algılanmayan yada yanlış algılanan diskler.
2)Disklerde firmware ve özel silindirlerdeki fiziksel erişim yapı tablolarındaki hasarlara bağlı erişim ve algılama sorunları.
3)Bozuk sektörlere bağlı algılama ve okuma sorunları.
4)Disklerde elektronik kart sorunları.
5)Gürültülü çalışan veya belirli tipte periyodik sesler duyulan ve kısmen veya tamamen erişilemeyen diskler.
6)İlgili aygıt tarafından algılanmayan yada kısmen okunamayan disketler, CD/DVD ortamlar, USB bellekler, bellek kartları, ...
7)RAID sistemlere ait diskler, ...
 
        Mantıksal hasar tipleri ...
1)FDISK yapılmış diskler.
2)Yeniden formatlanmış disk bölümleri.
3)Formatlanmış ve içine sistem kurulmuş veya dosya kopyalanmış disk bölümleri.
4)Silinmiş dosyalar veya iç içe klasör yapıları.
5)Geri dönüşüm kutusuna atılmış ve oradan da kaldırılmış dosya ve klasörler.
6)Virüs veya değişik nedenlerle çökmüş ve erişilemeyen dosya sistemleri.
7)Açılamayan sıkıştırılmış dosyalar (Zip, Rar, tar, tar.gz, ...) ve özel yapıdaki yedek dosyaları.
8)Sıkıştırılmış ve açılamayan disk bölümleri (Stacker, Dblspace, Drvspace).
9)Üzerine GHOST vb. imaj dosyaları yanlışlıkla açılmış disk bölümleri.
10)Kayıp yada açılamayan Ofis belgeleri (XLS, DOC, PPT, ...).
11)Kayıp yada açılamayan e-posta dosyaları (MS Exchange Server [EDB], MS Outlook [PST], Outlook Express [DBX]), IBM Lotus Notes [NSF], ...
12)Kayıp yada açılamayan özel yada genel amaçlı veri tabanı dosyaları (Cobol, DBF, Access, Paradox, Interbase, SQL 97-2000-2005-2008, Oracle, DB2, ...), ...
13)Çökmüş RAID sistemlereki yapıların çözümlenmesi, ...
 
        Özel çözümler ...
1)Türkiye’de yaygın olarak kullanılan muhasebe ve ticari program veri tabanlarının özellikle küme bazlı yoğun dosya parçalanması (cluster based file fragmentation) olmuş durumlarda özel yöntemlerle kurtarılması ve onarımı (LBS [LKS, LKS2, GO, TIGER, UNITY, ...], ETA, NETSIS, MIKRO, MIKROKOM, DATASOFT, VEGA, NETSIM, AKINSOFT, SENTEZ, …).
2)Veri tabanı dosyalarında dahili olarak silinmiş kayıtların görünür hale getirilmesi.
3)Otomatik veri kurtarma programları ile sonuç alınamayan durumlarda disk yüzeyine dağılmış ve/veya kısmen hasar görmüş dosyaların kurtarılması ve benzeri özel durumlar için yöntem ve çözüm geliştirilmesi, ...
 
        RAW çalışmalar ...
Veri depolama ortamından, işletim sisteminden, dosya sisteminden ve uygulamadan bağımsız veri referanslı özel kurtarma çalışmaları ve çözümleri, ...
 
        Önemli Not ...
Firmamızın veri kurtarma çalışmaları ve çözümleri herhangi bir yabancı üst firmanın ürünlerine ve çözümlerine bağlı olmadığı için karşılaşabileceğiniz her türlü veri kaybı bizim çalışma alanımızın bir parçası olacaktır.