Linux dosya sistemleri ve veri yapıları ile ilgili veri kurtarma çözümlerimiz

Linux işletim sistemleri ülkemizde “web sunucusu” ve “veri tabanı sunucusu” şeklinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda servisimize çökmüş Linux sistemlerden veri kurtarma ile ilgili giderek artan şekilde başvurular olmaktadır. Firmamız konu ile ilgili başvuru ve talepleri dikkate alarak Linux çözümlerini kapsamlı kod alt yapısına ve yer yer de paket çözümlere dönüştürmüştür. Bu çerçevede çözüm ürettiğimiz Linux dosya sistemleri ve veri yapıları şu şekildedir.

Not: Çözümlerimiz Linux uyarlamalarından bağımsızdır ve tümü için geçerlidir.
 
Dosya sistemleri: Ext2FS, Ext3FS, ReiserFS, LVM, LVM2, Redhat software RAID, …
Veri tabanları: MySQL, PostgreSQL, Interbase, Oracle, Progress, …
Yedek formatları: Tar, Mime, Gzip, …
Hasar Türleri: Yeniden bölümleme, formatlama, yeniden Linux kurma, silinme, RAID sistemin çökmesi, fiziksel erişim sorunları, dosya bozulmaları, dosya sistemindeki yapının bozulması, vs...).

Linux dosya sistemine ait yapı tamamen yokedilmiş olsa bile (bölüm tanımlarının olmadığı ve tüm klasör/dosya tanımlarının yok edildiği durum) servisimizde veri tabanları ve yedek formatlarına yönelik kesin çözümler üretilmektedir.
 
Eğer farklı bir Linux dosya sistemi kullanıyorsanız yada kendiniz yeni bir dosya sistemi geliştirdiyseniz bu dosya sistemini inceleyip yapısını çözmemiz ve içerisindeki kayıp verileri kurtarmamız en fazla 2-3 günümüzü alacaktır.
 
Güncel Örnek Olay – 01:
Tarih: 21/08/2007. İl: Ankara-İstanbul. Disk: 160GB SEAGATE SATA. Dosya sistemi: LVM2-Ext3FS. Sorun: Diskte kısmi yüzey hasarı var. Disk Linux dosya sistemleri ile yeniden bölümlenmiş ve eski halde verilerin bulunduğu bölüme Linux kurulmuş. Temin edilebilen tüm Linux veri kurtarma programları ile disk taranmış ve 0 (sıfır) sonuç elde edilmiş. Veri içeriği: Web portal server. MySQL ve PostgreSQL veri tabanı dosyaları ve portal kodu önemli. Sonuç: Servisimizde yapılan veri kurtarma çalışmaları ile kurtarılması istenen verilerin tamamı %100 başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Güncel Örnek Olay – 02:
Tarih: 29/08/2007. İl: Bursa. Disk: 250GB SEAGATE SATA. Dosya sistemi: Ext3FS. Sorun: Ext3FS dosya sistemi çökmüş. Disk NTFS olarak bölümlenmiş ve bölüme Windows XP kurulmuş. Temin edilebilen tüm Linux veri kurtarma programları ile disk taranmış ve 0 (sıfır) sonuç elde edilmiş. Veri içeriği: Web portal server. MySQL veri tabanı dosyaları, portal kodu ve yayınlanan web sitelerine ait Gzip ve mime yedekleri önemli. Sonuç: Servisimizde yapılan veri kurtarma çalışmaları ile kurtarılması istenen verilerin tamamı %100 başarılı bir şekilde kurtarıldı.
 
Güncel Örnek Olay – 03:
Tarih: 14/09/2007. İl: Ankara-İstanbul. Disk: 500GB SEAGATE SATA. Dosya sistemi: Ext3FS. Sorun: Disk Linux dosya sistemleri ile farklı şekillerde defalarca yeniden bölümlenmiş. Yeniden Linux kurulmuş. Disk Windows XP ile NTFS dosya sisteminde bölümlenmiş ve formatlanmış. Temin edilebilen tüm Linux veri kurtarma programları ile disk taranmış ve 0 (sıfır) sonuç elde edilmiş. Veri içeriği: Web server. Yayınlanmakta olan web siteleri önemli. Sonuç: Servisimizde yapılan veri kurtarma çalışmaları ile kurtarılması istenen verilerin tamamı %100 başarılı bir şekilde kurtarıldı.