Lütfen, Disk gövdesini açmayın!

[veri kurtarma .31] >>

Servisimize neredeyse her gün gövdesi açılmış diskler gelmektedir. Çoğunda diskin anlatılan arıza geçmişi ile disk gövdesinin açılması arasında bir ilişki de bulunmamaktadır. Merak ediyoruz, disk gövdesini açan kişiler ne göreceklerini ve gövde içerisinde neler yapabileceklerini düşünmektedirler?.
 
Gelen disklerin çoğunda gövde içerisindeki motor, kafa aksamı ve plakaların değiştirilmeye çalışıldığı açıkça görülmektedir. Yapılan bu işlemler sonrasında maalesef verilerin kurtarılması konusunda yapılabilecek çok fazla bir şey kalmamaktadır. Çünkü yapılan işlemler sırasında verilerin bulunduğu manyetik plakalar ciddi şekilde zarar görmektedir.
 
Şu an disk plakalarındaki veri yoğunluğu nanometre düzeylerine inmiş durumdadır. Bu kadar hassas bir sistemde göz kararı ile ve bir tornavida seti ile yapılabilecek bir şeyler olduğunu düşünmek maalesef abes olmanın da ötesindedir. Olaydaki en ilginç nokta gövdesi açılmış şekilde gelen disklerin ilk arızaları ile ilgili edindiğimiz bilgilerden çoğunun arızasının elektronik kart, firmware ve bozuk sektör olmasıdır. Bu arızalarda gövdeyi açmayı gerektirecek bir durum zaten yoktur.
 
Dünyadaki genel veri kurtarma istatistiklerine göre veri kaybı yaşanan olayların %85'i mantıksal nedenlidir. Yani veri depolama ortamında fiziksel hasar yoktur. Fiziksel nedenli hasarlar ise %15 paya sahiptir. Bu %15'lik fiziksel hasarın %10'luk kısmında ise gövdeyi açmayı gerektirecek bir durum yoktur.
 
Lütfen kurtarıcılardan (!) uzak durun!


Geri