Türkiye’de Yaygın Olarak Kullanılan,
 
“Ticari Programlar”’a Yönelik,
 
“Veri Kurtarma” ve “Onarım” Çözümlerimiz
 
Ülkemizde kendine has bir yapıya ve veri tabanına sahip şekilde üretilmiş ve yaygın olarak kullanılan çok sayıda “Ticari Program” (Ticari işlem takip, Muhasebe, Personel, Üretim, Yönetim, ...) bulunmaktadır. Bu programların büyük çoğunluğu ticari işletmelere ve muhasebe bürolarına yönelik olmakla birlikte özel alanlara yönelik geliştirilmiş olanları da bulunmaktadır. Tıp, Eczacılık, Döviz, Oda, Büro yönetimi vb.

İşletme verilerinin işlendiği ve tutulduğu bu programlarda veriler ya belirli sayıda dosyadan oluşan ve entegre çalışan kendine has bir veritabanında yada yine belirli sayıda dosyadan oluşan ve entegre çalışan genel amaçlı bir veri tabanında (SQL gibi) tutulmaktadır. İşletmelere ait bu tür verilerin bozulması yada kaybolması durumunda işletme adına ortaya çıkacak felaket tablosunu tahmin etmek pek de zor değildir. Alınan bütün güvenlik önlemlerine ve yapılan düzenli yedekleme işlemlerine rağmen bu veri tabanları değişik nedenlerle bozulabilir yada kaybolabilir.

Önemli veri içeren veri tabanlarının bozulduğu yada kaybolduğu durumlarda profesyonel veri kurtarma hizmeti alınması gerekeceği açıktır. Çünkü yapılan her bilinçsiz müdahale bu verilerin kurtulma ihtimalini azaltacak ve kurtarma işleminin zorluk derecesini arttıracaktır. Ticari programlarda karşılaşılan veri kayıplarında olayın mümkün olup olmadığı konusunun gündeme geldiği ve tartışıldığı durumlar da olmaktadır. Mevcut veri dosyalarının üzerine yeni ve boş dosya oluşturulduğu yada eski yedeğin geri açıldığı durumlar gibi.

Konunun önemine ve hassasiyetine binaen, LBS firmasının programlarını baz alarak, konu ile ilgili veri kurtarma çözümlerimizin detaylarını aktarıyoruz.

1) Veri tabanı dosyalarının formatlanmış bir diskten kurtarılması. Özellikle otomatik veri kurtarma programları ile elde edilen dosyaların kısmen veya tamamen çalışmaması durumunda.

2) Silinen veri tabanı dosyalarının kurtarılması. Özellikle silinmiş dosyaları geri alan programlar ile elde edilen dosyaların kısmen veya tamamen çalışmaması durumunda.


3)
Disketlerden, ZIP disketlerden, USB flash belleklerden, bellek kartlarından, CDR/RW yada DVDR/RW ortamlardan veya hard diskten kısmen veya tamamen okunamayan yedeklerin okunması ve açılması. Bozuk sektör, diskete veya CD/DVD ortama hiç erişilememesi, disketlerden bir veya birkaçının okunamaması, yedeğin geri yüklenmesi sırasında işlemin kesintiye uğraması gibi durumlarda verilerin kurtarılması, yedeklerin açılması ve dosyaların onarılması.

4) Mevcut firma veya dönemin üzerine yeniden dosya oluşturulması durumunda eski verilerin kurtarılması. Bu tür hatalar genellikle yıllık veya dönemsel devir işlemleri sırasında yapılmaktadır. Ancak, düşünüldüğünün aksine bu tür olaylarda dosya oluşturma işlemi öncesi verilere ulaşmak ve bu verileri kurtarmak mümkündür. İlgili program bahsi geçen işlemi mevcut dosyaları silerek, yeni dosyalar oluşturarak yada mevcut dosyayı dahili olarak yeniden düzenleyerek yapsın her durumda eski verilerin kurtarılması mümkün olabilmektedir.

5) Mevcut veri dosyalarının üzerine eski bir yedeğin açılması durumunda verilerin kurtarılması.

6) Veri tabanı dosyalarının Bakım programı tarafında onarılamadığı durumlarda onarımın gerçekleştirilmesi.

7) Veri tabanından dahili olarak silinen kayıtların geri getirilmesi.

8) Yukarıdaki maddelerde açıklanan ve olması muhtemel daha farklı veri kayıpları ile ilgili kurtarma çözümlerimiz LBS firmasının ürünlerinin çoğunu kapsamaktadır. Bunlardan yaygın olarak kullanılanları listeliyoruz :

    a) Eski LMS ve Personel programı (garip ama hala kullananlar var).
    b) Alınteri (Tüm versiyonlar).
    c) LKS, Personel Yönetimi, Mali Müşavir (Tüm versiyonlar).
    d) Logo Gold (Tüm versiyonlar, Btrieve dahil).
    e) Windows tabanlı ürünler, ATR3, LKS2, GO, LGK2, MM2, Tiger, Unity, ...

9)
Son yıllarda yazılım geliştiricileri büyük oranda Interbase ve SQL veri tabanlarına geçiş yaptı. Firmamız bu nedenle bu veri tabanı dosyalarının kurtarılması ve onarılmasına yönelik ileri seviye çalışmalar yaptı ve yapmaya devam etmektedir. Veri tabanı aynı olsa da yazılım geliştiricileri tablo ve kayıt yapısını kendi algoritmalarına göre organize etmektedir. Bu nedenle firmamız yine üretici bazlı eksta çözümler üretmektedir.

Diğer ticari ve özel programlara yönelik veri kurtarma çözümlerimiz de benzer kapsama sahiptir. Bu programları gruplanmış halde veriyoruz :

Genel amaçlı ticari programlar ve muhasebe programları : LKS, NETSİS, ETA, MİKRO, LİNK, LİKOM, DATASOFT, MİKROKOM, VEGA, SENTEZ, NEBİM, NETSIM, BYTE, ...

Eczane programları : FARMAKOM (DOS&WIN), BYTE (DOS&WIN), PCFARMA.

Okul Programları : BİLSA.

Veri kaybı yaşadığınız program web sitemizde adı geçen programlardan biri ise bizimle hemen bağlantıya geçebilirsiniz. Ancak kullandığınız programın adı web sitemizde geçmiyorsa veya özel olarak yazdırılmış bir program ise bu durumda yine bizimle bağlantıya geçebilirsiniz. Büyük ihtimalle mevcut yazılım altyapımız kullanmakta olduğunuz farklı programın veri tabanına da uyarlanabilir. Geliştirdiğimiz genel amaçlı veri kurtarma teknikleri de yeni karşılaştığımız veri tabanı türlerinde veya farklı veri kaybı olaylarında yüksek yüzdelerde başarılı sonuçlar almamızda genellikle yeterli olmaktadır.