Veri Kurtarma ve Teknik Konular
 
Sadece ülkemizde değil dünyada da veri depolama ortamlarındaki fiziksel ve mantıksal yapılar ve veri kurtarma konusunda giriş ve orta seviyede dökümanlar maalesef yok denecek kadar az. Veri kurtarma firmalarının çoğu, çalışma alanlarının gerek teorik yönünün gerekse kurtarma süreçlerinde kullandıkları araçların ve yöntemlerin olağanüstü işler sınıfında birer muamma olarak algılanması noktasında yoğun bir çaba içerisindedirler.
 
Aslında gerek olayın teorik yönü gerekse fiilen yapılan fiziksel yada mantıksal tabanlı kurtarma çalışmalarının çoğu son kullanıcılar için bile anlaşılabilir durumdadır. Olayın bilinmesi ve anlaşılması tabiiki işi yapabilmek anlamına gelmemektedir. Ancak olayı genel hatlarıyla ve doğru bilmek veri kayıplarında doğru kararlar vermek ve yanlış müdahaleler yapmamak ve özellikle yaptırmamak açısından büyük önem arzetmektedir.
  
Uzmanlarımız tarafından veri depolama ortamları, veri yapıları ve veri kurtarma ile ilgili yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar genele hitap edecek şekilde düzenlenmekte ve peyder pey yayınlanmaktadır. 2004 yılında ClassModule dergisinde yayınlanan yazılarımızı içeren sayılar  http://www.office.gen.tr/siparis.asp adresinden toplu olarak temin edilebilir.
  
Bilişim sektörümüzde gerek bilgi seviyesinin gerekse akademik seviyenin çok düşük olduğu kuşku götürmez bir gerçek. Bu durum sadece veri kaybı ile ilgili konularda değil pek çok konuda insanımızın ve işletmelerimizin büyük mağduriyetler yaşamasına neden olmaktadır. Firmamız sektördeki teknik bilgi seviyesinin artmasına ve doğru bilginin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı insanımıza fayda sağlamak noktasında bir görev addetmektedir.